Access point

Met een access point leg je een (extra) draadloos netwerk aan. Access points worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten zoals laptops, smartphones en tablets toegang te geven tot een bekabeld netwerk.